Esona sikhokelo siphezulu se-Nootropic: Yonke into ekufuneka uyazi [amava emi-5]